題鎮國寺

梵宇巍峨氣色新,
風光別占鳳城春。
鳥啼古樹留清韻,
魚躍晴湖見碧鱗。
風裡鐘聲如擣月,
石邊花色欲陵人。
不知勝日尋芳客,
多少攜觴來問津。

 

Đề Trấn Quốc tự

Phạm vũ nguy nga khí sắc tân,
Phong quang biệt chiếm phụng thành xuân.
Điểu đề cổ thụ lưu thanh vận,
Ngư dược tình hồ kiến bích lân.
Phong lý chung thanh như đảo nguyệt,
Thạch biên hoa sắc dục lăng nhân.
Bất tri thăng nhật tầm phương khách,
Đa thiểu huề trường lai vấn tân.

 

Dịch nghĩa

Chùa phật nguy nga cảnh sắc như mới,
Phong quang biệt chiếm mùa xuân phượng thành.
Cổ thụ chim kêu lưu giọng hót,
Cá nhảy hồ trong thấy vẩy xanh.
Trong gió tiếng chuông như lay bóng nguyệt trên mặt nước,
Bên bờ đá màu hoa thắm như muốn thúc giục lòng người.
Không biết các vị khách thưởng ngoạn ngày đẹp,
Có bao người cùng nhau nâng chén hỏi thăm đường.


Bài thơ này chép trong Xuyết thập tạp ký 掇拾雜記 (ký hiệu A.1792, chưa rõ người soạn và niên đại).

Nguồn: Chùa Trấn Quốc, khảo cứu và tư liệu Hán Nôm, NXB Văn học, 2009

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trịnh Khắc Mạnh

Chùa cổ nguy nga cảnh sắc tân,
Phong quang riêng chiếm góc phượng thành.
Chim kêu cổ thụ nghe trong trẻo,
Cá nhảy hồ trong lộ vẩy xanh.
Trong gió tiếng chuông lay bóng nguyệt,
Bên bờ hoa cỏ động lòng xuân.
Chẳng hay những khách vui ngày đẹp,
Bao kẻ nâng ly hỏi đạo nhân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Chùa phật nguy nga khí sắc xuân
Cảnh tượng phượng thành chiếm riêng phần
Cổ thụ chim kêu âm thanh nhã
Hồ trong cá nhảy vảy biếc ngần
Trong gió tiếng chuông rung ánh nguyệt
Bờ đá sắc hoa động lòng nhân
Chẳng hay ngày đẹp bao quý khách
Ai nâng chén hỏi bến qua trần?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời