Đề Gi có núi Lam Sơn,
Có đầm Đạm Thuỷ nước dờn dờn xanh.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001