Đến đây tôi hỏi thật mẹ dòng,
Có đeo hoa chăng nữa, hay ngồi thờ chồng nuôi con?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001