Đẻ đứa con trai, chẳng biết nó giống ai,
Cái mắt thì giống ông cai,
Cái đầu ông xã, cái tai ông trùm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]