Đầu rồng, đuôi phụng le te,
Mùa xuân ấp trứng, mùa hè nở con.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001