Đường lên xứ Lạng bao xa,
Cách ba quả núi với ba quãng đồng.
Ai ơi đứng lại mà trông,
Kìa núi thành Lạng, kìa sông Tam Cờ.
Anh chớ thấy em lắm bạn mà ngờ,
Bụng em vẫn trắng như tờ giấy phong.


Xứ Lạng tức Lạng Sơn, có nhiều thắng cảnh như động Nhị Thanh, chùa Tam Thanh.

Khảo dị:
Đường lên tỉnh Lạng bao xa,
Cách một trái núi với ba quãng đồng.
Ai ơi đứng lại mà trông,
Kìa núi Tam Đảo, nọ sông Tam Kỳ.
Em đừng
thấy anh lắm bạn mà ngờ,
Lòng anh vẫn phẳng như tờ giấy phong.
[Thông tin 3 nguồn tham khảo đã được ẩn]