Ðường lên xứ Lạng bao xa,
Cách ba quả núi với ba quãng đồng.
Ai ơi đứng lại mà trông,
Kìa núi thành Lạng kìa sông Tam Cờ.
Anh chớ thấy em lắm bạn mà ngờ,
Bụng em vẫn trắng như tờ giấy phong.


Khảo dị:
Đường lên tỉnh Lạng bao xa,
Cách một trái núi với ba quãng đồng.
Ai ơi đứng lại mà trông,
Kìa núi Tam Đảo, nọ sông Tam Kỳ.
Em đừng
thấy anh lắm bạn mà ngờ,
Lòng anh vẫn phẳng như tờ giấy phong.
Nguồn:
1. Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001