Đôn Thư ăn nói có duyên
Đời nào cũng có hào quyền nổi danh
An Thư ăn nói phong thuần
Những việc tướng tế đỡ đần cùng nhau


Đôn Thư và An Thư là tên hai thôn nay thuộc xã Đồng Quang, tỉnh Hải Dương.

Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001