Đôi tay nâng lấy cơi trầu
Nâng lên đặt xuống, đem mời đôi bên
Tôi là con gái Bắc Ninh
Tôi ra Hà Nội tôi liền buôn chanh
Tiếng đồn ngoài phố, trong thành
Chợ Niềm, chợ Nhớn chung quanh phố nhiều
Trai thanh tân, sánh gái mĩ miều
Trai tài, gái sắc, dập dìu xướng ca
Mồng bảy tháng ba
Rủ nhau đi hội chùa Thầy
Vui thì vui vậy, chả tày kết duyên
Anh Hai ơi! giữ lấy nhời nguyền


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001