Đôi tay nâng lấy cơi trầu,
Nâng lên đặt xuống, đem mời đôi bên.
Tôi là con gái Bắc Ninh,
Tôi ra Hà Nội tôi liền buôn chanh.
Tiếng đồn ngoài phố, trong thành,
Chợ Niềm, chợ Nhớn chung quanh phố nhiều.
Trai thanh tân, sánh gái mĩ miều,
Trai tài, gái sắc, dập dìu xướng ca.
Mồng bảy tháng ba,
Rủ nhau đi hội chùa Thầy.
Vui thì vui vậy, chả tày kết duyên,
Anh Hai ơi! giữ lấy nhời nguyền.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]