Đôi ta kết nghĩa vợ chồng,
Cùng nhau âu yếm đêm đông phỉ tình.
Thấy em sắc sảo đẹp xinh,
Muốn sao cho đặng gần mình mới ưng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001