Đôi ba, đôi ba
Tuổi cô mình còn chừng độ đôi ba
Em vận cái quần trứng sáo, cái áo the hoa phất phơ nhuộm màu
Em đã xinh, em lại có nhiễu đội đầu
Em đội cái nón xứ Nghệ ra màu điểm trang
Em đã xinh, em lại nhuộm cái bộ răng vàng
Mảnh gương tư mã thiếp với chàng ta cùng soi chung


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001