Đò chèo sông Hương tiếng hò văng vẳng,
Dương trồng núi Ngự, gió thoảng vo vo.
Anh nghe ai ngăn chợ đón đò,
Bỏ mấy lời nguyện ước hẹn hò trước sau.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001