Đêm sáng trăng anh giã gạo ngoài trời,
Cám bay phảng phất, nhớ lời em than.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001