Đêm qua em có ngủ đâu,
Em ngồi nghe dế kêu sầu bên tai.
Đêm qua hết nhớ lại buồn,
Nhớ buồn nghe dế kêu luôn bên thành.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001