Đêm nằm nước mắt láng lai,
Mẹ thương con rể hơn con trai trong nhà.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001