Đêm nằm nước mắt láng lai,
Mẹ thương con rể hơn con trai trong nhà.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]