Đêm nằm luống những thổn thức trăm đường,
Trách ai làm phân rẽ hai phương thế này.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001