Đêm nằm giấc ngủ chưa an,
Tôi nghe con dế thở than thêm buồn.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001