Đêm năm canh, ngày khắc sáu, chàng ơi
Chàng cười nửa miệng thiếp tôi vui nỗi gì


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001