Đêm khuya thắp chút dầu dư,
Tim lan cháy lụn, sầu tư một mình.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001