Đêm khuya ra đứng giữa trời,
Dang tay ngoắt nguyệt, nguyệt dời phương nao?
Đêm khuya thức dậy xem trời,
Thấy sao bên bắc đã dời bên nam.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001