Đêm khuya nghe trống kẻ Sen,
Nghe chuông kẻ Hạc, nghe kèn Thiện Yên.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001