Đêm khuya nghe tiếng vịt kêu,
Xót trong gan dạ chín chiều thấm bâu.
Nói ra luỵ ứa dòng châu,
Vì chưng phụ mẫu cột sầu đôi ta.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001