Đêm khuya lốm đốm sao tàn,
Dạng người bay bướm, tiếng đàn vo ve.
- Đêm khuya mát mẻ gió đưa,
Tiếng xa lắc rắc lời thưa rạch ròi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001