Đêm khuya gió quạt, trăng tàn,
Trách con gà trống gáy tan tình cờ.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001