Đêm khuya cưới xuống dần dần,
Sao Hôm xích lại cho gần sao Mai.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001