Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thể loại khác (thơ)
Thời kỳ: Trung đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/04/2015 16:21, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 21/06/2019 06:07

Đèn chong phòng lạnh biếng xem,
Phải chi trời định anh với em vợ chồng.


Khảo dị:
Đèn chong phòng hạnh biếng xem,
Phải chi trời định anh với em vợ chồng.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân Thu, 1975 (tái bản của NXB Sống mới, 1969)