Đào khoe tươi, liễu khoe mềm,
Cây khô nảy nhị, cành thêm ấm chồi.
Chữ rằng: Thiên hữu tứ thời,
Ngày thời hoa nở, tối thời hoa thơm.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001