Ăn vỏ dưa, thấy vỏ dừa mà sợ.


Câu này ý nói mắc một việc, sợ lây tới việc khác, hay là từng thấy việc đời mà ngán.

Nguồn: Huỳnh Tịnh Của, Tục ngữ, cổ ngữ, gia ngôn, 1897