Ăn quen, nhịn không quen.


Câu này ý nói ai đã quen được hưởng thụ thứ gì rồi thì khi thiếu sẽ lại tìm tới nó.

Nguồn: Huỳnh Tịnh Của, Tục ngữ, cổ ngữ, gia ngôn, 1897