Ăn một miếng, tiếng một đời.


Câu này ý nói là đã dùng gì hay làm gì liên luỵ đến ai dù chỉ một chút thì tai tiếng người đời sẽ mãi còn nhắc tới. Ý cũng để khuyên người không nên tham lợi nhỏ mà ảnh hưởng tới danh tiếng về sau.

Nguồn: Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB Văn học, 2005