Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ)
Thời kỳ: Trung đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/01/2019 22:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 29/06/2019 21:05

Ăn một bát, nói một lời.


Khảo dị:
Ăn một đọi, nói một lời.
Ăn một bát là mỗi bữa cơm, ta chỉ dùng một cái bát để ăn cơm, không ai dùng nhiều bát để ăn cơm trong một bữa. Đọi, tiếng cổ, nghĩa là cái bát dùng để ăn cơm. Vậy thì nói với ai cũng nên nói một lời, như dùng bát ăn cơm. Nói một lời là trước nói sao, sau nói vậy, nói lời giữ lời, không nuốt lời, không sai lời hứa. Câu này khuyên người ta nói năng nên đúng mực, chớ có nói lời rồi lại nuốt lời như không. Ý nghĩa cũng gần như câu “Quân tử nhất ngôn” nghĩa là người quân tử trước sau chỉ nói một lời, không nói năng tiền hậu bất nhất.

Nguồn:
1. Lê Văn Hoè, Tục ngữ lược giải - tập III, Quốc học thư xã xuất bản, 1953
2. Huỳnh Tịnh Của, Tục ngữ, cổ ngữ, gia ngôn, 1897