Ăn mật giả gừng.


Mật ngọt, gừng cay. Ăn mật giả gừng là ăn thứ ngon ngọt, giả thứ đắng cay. Ý nói được người đối đãi tử tế, lại xử đối với người không ra gì. Câu này chê người ăn ở bất nhân, chịu ơn người không biết giả ơn, lại giả oán. Ý nghĩa cũng tương tự câu “Ăn sung giả ngái”.

Nguồn: Lê Văn Hoè, Tục ngữ lược giải - tập III, Quốc học thư xã xuất bản, 1953