Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ)
Thời kỳ: Trung đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 15:01, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 30/06/2019 21:00

Ăn lúc đói, nói lúc say.


Lúc đói thì ăn bao nhiêu cũng vừa, ăn thức ăn nào cũng thấy ngon. Lúc say thì nói mãi cũng không biết chán. Câu này có ý khuyên người ta ăn nói nên liệu mồm miệng dù đói cũng chớ nên quá khẩn, lúc say lại càng phải bớt lời. Lúc đói không biết giữ miệng, thì miếng ăn quá khẩu thành tàn, có khi tham thực cực thân. Khi say không biết bớt lời, thì đa ngôn đa quá, có lúc vạ miệng.

Nguồn:
1. Lê Văn Hoè, Tục ngữ lược giải - tập III, Quốc học thư xã xuất bản, 1953
2. Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB Văn học, 2005