Ăn kỹ no lâu, cày sâu tốt lúa.


Câu này ý nói cày sâu thì lúa tốt vì đất có tơi xốp lúa mới dễ hút màu, ví như cơm nhai kỹ thì ruột hấp thụ được nhiều.

Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)