Ăn cơm với cá mòi he
Lấy chồng Cẩm Phả, đen xe suốt đời


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001