Ăn cơm mới, nhắc chuyện cũ.


Câu này thường dùng khi người ta nhắc lại một kỷ niệm cũ trong lúc vui câu chuyện.

Nguồn: Huỳnh Tịnh Của, Tục ngữ, cổ ngữ, gia ngôn, 1897