Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Trung đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/03/2015 09:06, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 26/08/2019 16:09

Ông già tôi chẳng lấy ông đâu,
Ông đừng cạo mặt nhổ râu tốn tiền.


Khảo dị:
Ông ơi, tôi chẳng lấy đâu,
Ông đừng cạo mặt, nhổ râu tốn tiền.
Nguồn:
1. Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009
2. Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969