Éo le chi, chê bách khách tình,
Quả mai để mãi trên cành không chơi.
Nữa mai, gió nổi đầy trời,
Quả mai rụng xuống cũng hoài giá trong!


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001