Áo xanh thì chỉ cũng xanh,
Áo vàng chỉ trắng đố anh cái gì!
- Chính nó là con phượng quỳ,
Đố thì không biết giảng thì nghe hay.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001