Áo đen không lẽ đen hoài,
Mưa lâu cũng nhạt, nắng hoài cũng phai.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001