Thích gì? Ta thích ngủ thôi,
Vì chưng ngủ được, trong người sởn sang.
Nhân duyên xe chặt giường màn,
Trúc mai, rừng, suối, muôn vàn cảnh thanh.
Quanh mình bạn đỏ hầu xanh,
Giấc ngon bừng tỉnh, tâm linh nhẹ vèo.
Bưng tai chuyện thế eo xèo,
Khoanh tay ngất ngưởng, nằm khoèo bên mây.
Lều tranh một túp xinh thay,
Nam Dương nọ kẻ tháng ngày thảnh thơi.
Quán Vân uể oải nằm dài,
Non sông coi nhỏ kìa ai Tống triều.
Lầu tây, Song bắc tiêu diêu,
Khi mai quán rượu lúc chiều hiên thơ.
Sông Tương người đẹp trong mơ,
Châu Hoàng bóng hạc vật vờ cao bay.
Có khi ngủ tít làng say,
Đất giường cỏ nệm hoa vây làm màn.
Uyên Minh ngủ dưới trăng tàn,
Liêm Khê gối chợp tiếng ran quyên gào.
Chê khen ai bảo thế nào:
Đồ lười biếng, bậc thanh cao, mặc lòng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.