Lầu Tần xuân gợn gió,
Cái én bay về tìm luỹ cũ.
Hơi lạnh còn vương,
Vừng nhật soi hờ gấm lụa.
Nhuỵ vàng tơ liễu nhẹ vừa buông,
Thảm ngọc cỏ non xanh mới nhú.
Vườn ngự oanh kêu,
Nước xuân cá múa.

Mấy khúc lan can tựa đủ,
Lại đến một mùa đào mận trổ.
Giai nhân hẳn giận muộn về,
Vóc mai lệ nhỏ.
Tiêu phượng tiếng ngừng chìm cánh nhạn,
Sóng xanh mỏi mắt không tăm cá.
Mây núi muôn trùng,
Dặm ngàn tấc dạ.

tửu tận tình do tại