Chưa có đánh giá nào
4 bài thơ
Tạo ngày 31/10/2008 10:32 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 31/10/2008 23:13 bởi Vanachi
"Não ca thập bát khúc" 鐃歌十八曲 đời Hán nói về những sinh hoạt trong quân đội, thuộc "Cổ xuý khúc từ" trong "Nhạc phủ thi tập".