Danh khu tháp đấm chuông vàng,
Muôn hình khói toả, hỗn mang những ngày.
Cung đền chìm nổi sắc cây,
Thấp cao nước sáng, xa thay biển trời.
Rèm hoa bình bạc tiêu vơi,
Lầu trang son ánh gọi vời giá cô.
Ai người nằm khểnh không lo,
Đừng quên chuông gọi, mê đồ tỉnh ra!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.