Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hảo liễu vào 28/04/2015 17:42

Февраль - май

Февралю явился май на минутку
И февраль влюбился в май не на шутку
И поэтому четыре недели
Мели метели-и.
Мели, мели, мели, мели, мели метели-и.

И-и-и-и февралю холодно без любви
Я-а-а тебя люблю, ты меня полюби…

Февралю уж так сложилось веками
Суждено водиться лишь с февралями
Понял он, что не может жить без мая
И растаял.

И-и-и-и февралю холодно без любви
Я-а-а тебя люблю, ты меня полюби…

Понял он что жить не может без мая
И однажды в день погожий растаял
А в народе то февраль звали лютым
Почему то.

И-и-и-и февралю холодно без любви
Я-а-а тебя люблю, ты меня полюби…


Đây là một bài dân ca Nga.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Có một lần Tháng năm gặp Tháng hai
Một phút thôi, Tháng hai trăn trở mãi.
Lỡ gặp rồi Tháng hai yêu Tháng năm
Suốt bốn tuần bão tuyết xoay vòng
Bão tuyết, suốt bốn tuần bão tuyết.

Thiếu tình yêu đến Tháng hai cũng lạnh
Yêu em nhé, anh yêu, em yêu anh…

Từ bao đời nay số trời đã định
Tháng hai chỉ kết bạn với tháng hai
Vì thiếu Tháng năm đời cô quạnh
Tháng hai đau lòng, tan chảy trong nước mắt.

Thiếu tình yêu đến Tháng hai cũng lạnh
Yêu em nhé, anh yêu, em yêu anh…

Không thể thiếu Tháng năm nên Tháng hai
Vào một ngày trời đẹp, nắng tươi thì tan mất.
Vậy mà nhân gian bảo: Tháng hai khắc nghiệt
Khắc nghiệt nổi sao khi tan chảy vì yêu.

Thiếu tình yêu đến tháng hai cũng lạnh
Yêu em nhé, anh yêu, em yêu anh…

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Tháng năm đến trong tháng hai một phút
Đủ để tháng hai khắc khoải yêu thầm.
Và vì thế cho nên suốt bốn tuần
Bão tình yêu trong tháng hai không dứt.

Thiếu tình yêu nên tháng hai lạnh quá
Em chót yêu anh rồi, xin anh hãy yêu em…

Nhiều thế kỷ nay phận tháng hai trời định
Những tháng hai kết bạn với nhau thôi
Thiếu tháng năm đời toàn những ngậm ngùi
Tháng hai tan một mình trong cô quạnh.

Thiếu tình yêu nên tháng hai quá lạnh
Em chót yêu anh rồi, xin anh hãy yêu em…

Thiếu tháng năm đời toàn những ngậm ngùi
Tháng hai tan vào một ngày nắng đẹp.
Dù tan rồi miệng nhân gian vẫn buộc
Tội tháng hai khắc nghiệt, nào ai biết vì đâu.

Thiếu tình yêu nên tháng hai lạnh quá
Em chót yêu anh rồi, xin anh hãy yêu em…

Chưa có đánh giá nào
Trả lời