Ngủ đi, ngủ nào con của mẹ ơi.
Đã đến giờ, đến giờ đi ngủ rồi.
Trăng xanh mát mơ màng ngoài cửa sổ
Sẽ canh chừng giấc mộng của con tôi.

Rừng ngái ngủ đã xếp ngàn lá biếc,
Muôn hoa cùng say giấc với hàng cây.
Ngủ ngon nhé con bé bỏng thơ ngây,
Con – hạnh phúc cả một đời của mẹ!