- Hôm nay bất chợt thấy em
Sao em đẹp thế, say mềm lòng anh!
Ông kia ngỏ ý chân thành:
- Nếu chồng em mất, anh thương vô cùng
Nhưng chồng còn sống ung dung
Anh ghen với "nẫu" vô cùng, em ơi!


Nẫu: anh ấy, người ấy (tiếng Phú Yên).

Nguồn: Thơ dân gian Tacta, Triệu Lam Châu, NXB Văn hoá dân tộc, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)