Đời không hề đơn giản
Vì em
và vì em
Núi không hề thấp xuống
Vì em
Ngày nóng không mát thêm,
Và xa mạc không thành đồng ruộng

Không vì em
Mây có thể ngừng bay
Nhưng vì em,
khi được em yêu quý,
Anh sẵn sàng đổi thay
Hằng ngày,
Để vì em
Anh suốt đời chung thuỷ.

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé