Chưa có đánh giá nào
15 bài thơ
Tạo ngày 09/09/2008 06:36 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 09/09/2008 06:37 bởi hongha83
Tập thơ Phù sa đỏ (gồm 15 bài của Khuất Quang Thụy) in chung với thơ Nguyễn Trọng Tạo và Trần Nhương. NXB Quân Đội Nhân Dân 1980.