Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 13/04/2014 14:47

西姆聖母祠

曾聞三度生生化,
貞孝先將繫此身。
西姆皇家為後劫,
北山梅氏續前恩。
以完塵夢生男子,
繼養梨民釀古淳。
門外明堂多水聚,
四時花草燭香新。

 

Tây Mỗ Thánh Mẫu từ

Tằng văn tam độ sinh sinh hoá,
Trinh hiếu tiên tương hệ thử thân.
Tây Mỗ Hoàng gia vi hậu kiếp,
Bắc sơn Mai thị tục tiền ân.
Dĩ hoàn trần mộng sinh nam tử,
Kế dưỡng lê dân nhưỡng cổ thuần.
Môn ngoại minh đường đa thuỷ tụ,
Tứ thì hoa thảo chúc hương tân.

 

Dịch nghĩa

Từng nghe Mẫu trải qua ba độ hoá sinh
Đều lấy chữ hiếu trinh để ràng buộc tấm thân mình
Tại đất Tây mỗ gá vào họ Hoàng là kiếp cuối
Nối lại duyên xưa với Mai sinh ở Bắc sơn
Cho vẹn ước vọng phàm trần sinh ra được một trai
Còn dạy dỗ dân thân gây nên thói tục thuần phác thời thái cổ
Nơi đây minh đường có nhiều thuỷ tụ
Bốn mùa hoa cỏ đèn hương cảnh vật cũng thật tân kỳ


Nguồn: Tuyển thơ Tế tửu Quốc Tử Giám Khiếu Năng Tĩnh, NXB Hội nhà văn, 2010

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Từng nghe ba độ hoá sinh
Trước sau đều lấy hiếu trinh giữ mình
Họ Hoàng kiếp cuối rõ rành
Nối duyên xưa với Mai sinh ở đời
Bắc sơn có một con trai
Dạy dân Tây Mỗ theo thời cổ phong
Minh đường nước rộng mênh mông
Bốn mùa hoa cỏ đèn nhang phụng thờ

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nghe Mẫu qua ba độ hoá sinh,
Hiếu trinh lấy chữ buộc thân mình,
Gá Hoàng Tây mỗ là đời cuối,
Nối lại duyên xưa với Mai sinh,
Sinh một trai phàm trần vẹn ước,
Phong tư thuần phác dạy dân mình.
”Minh đường thuỷ tụ” đất này tốt,
Hương khói bốn mùa cảnh thật xinh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời