Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 15/04/2014 22:15

路過洛陽即事

見說蘇秦貫洛陽,
古時六國以誇張。
合縱一計雖偏巧,
難用千秋保盛彊。
北南欲學前人事,
榮辱安能決此長。
若到窮途須不試,
自家非好望何良。

 

Lộ quá Lạc Dương tức sự

Kiến thuyết Tô Tần quán Lạc Dương,
Cổ thì lục quốc dĩ khoa trương.
Hợp tung nhất kế tuy thiên xảo,
Nan dụng thiên thu bảo thịnh cương.
Bắc nam dục học tiền nhân sự,
Vinh nhục an năng quyết thử trường.
Nhược đáo cùng đồ tu bất thí,
Tự gia phi hảo vọng hà lương.

 

Dịch nghĩa

Thấy nói rằng Tô Tần ở Lạc Dương
Thuở trước từng đeo ấn sáu ước mà khoa mồm
Bày kế hợp tung tuy hay thật
Nhưng đâu phải kế lâu dài để giữ thế nước thịnh cường
Ngày nay nghe rằng xứ Bắc phương Nam đang muốn học chuyện xưa
Song sao quyết nổi một phen trống mái
Hoặc như đến bước cùng quẫn cũng đừng nên thử
Bởi từ nhà đã không hay rồi thì nước trông ngóng được gì


Lạc Dương là quê của Tô Tần thời Chiến Quốc. Tô Tần du thuyết mấy năm không nơi nào dung nạp.

Nguồn: Tuyển thơ Tế tửu Quốc Tử Giám Khiếu Năng Tĩnh, NXB Hội nhà văn, 2010

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Nghe nói Tô Tần quán Lạc Dương
Thuở xưa sáu nước dám phô trương
Hợp tung một kế dù hay thật
Khó đoán ngàn thu giữ thịnh cường
Nam Bắc, nghe rằng đang muốn học
Nhục vinh sao dám quyết thử trường
Đường cùng chớ có nên liều đấy
Nhà đã không hay nước phải tường

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nghe nói Tô Tần ở Lạc Dương,
Ấn đeo sáu ước dám phô trương.
Hợp tung bày kế dù hay thật,
Đâu phải kế bền giữ nước cường.
Nam Bắc nay nghe đang muốn học,
Nhục vinh sao dám quyết can trường.
Đường cùng dù bước đừng nên thử,
Nhà đã không hay nước chẳng tường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời